Een fraaie opname uit het interbellum. Uit erkentelijkheid en genegenheid aan den bezieler van "Sint-Joriskerkkoor" den Zeer Eerwaarden Heer Pastoor Thyssen, opgedragen. Antwerpen, 22 Oktober 1933. De Kapelmeester ..?.. staat er in handschrift bij. De fotograaf is onbekend. De prent werd, blijkens een geschalodderd zelfklevertje achterop, ingekaderd door George Jagers & Zoon, Glazenmaker en inlijster, 6 Moonsstraat 6 [sic], Antwerpen. De jongetjes op de foto zijn zo te zien een jaar of 10, 11. Dus geboren omstreeks 1922, 1923. Wellicht is een van hen nog in leven. Iemand zóu dus nog informatie kunnen geven over degenen die op deze plaat staan afgebeeld. Alhoewel we de kans daaop eerder klein achten....
Pastoor August Lambert Willem Edmond Jozef Thyssen hield het trouwens lang vol in onze parochie. Hij zag het levenslicht te Antwerpen op 2 december 1873. Op 24 september 1898 werd hij tot priester gewijd. Nog dezelfde dag werd hij aangesteld als leraar aan het Sint-Bonifatiusinstituut in Elsene. Drie jaar later werd hij onderaalmoezenier in de strafkolonie te Merksplas. Op 26 december 1925 stelde kardinaal Mercier hem aan tot pastoor van de Sint-Jorisparochie. Dat was overigens Mercier allerlaatste benoeming. Pastoor Thyssen werd op 22 januari 1926 plechtig aangesteld. Hij schreef ook. Van zijn hand verscheen Antwerpen vermaard door de eerdienst voor Maria - Geschiedkundige aanmerkingen bij de 500 Mariabeelden in de straten der stad, een kloek boek van 328 bladzijden dat in 1922 het licht zag bij de Dienst der Katholieke Werken. Bij zijn 50-jarig priesterjubileum in 1948 werd Thyssen benoemd tot Ridder in de Orde van de Kroon. Pastoor August Thyssen overleed op 16 juni 1963. Hij is 38 jaar pastoor geweest geweest van onze parochie. De uitvaartdienst vond plaats in de Sint-Joriskerk.