Nóg mooier....


Tegen de door een nazomerse zonsondergang gekleurde hemel komen de torens van de Sint-Joriskerk natuurlijk nóg mooier uit….

Geene missen of diensten


In het archief rusten van minstens een eeuw de agenda’s. Daarin  is niet altijd onmiddellijk terug te vinden wat ons nu allemaal duidelijk is. Neem 28 augustus 1914. Geen spóór van het uitbreken van een oorlog, gewoon de notitie 11.00 uur Jaargetijde Mr. Robert Van den Abeele. Pas op donderdag 8 oktober 1914 duikt in de dagelijkse aantekeningen de actualiteit op: Vandaag en den volgenden dag geene missen of diensten kunnen doen ter oorzake van de beschieting der stad.

Torens op ansichten


Twee ansichten van de Sint-Jorispoort in de vroege vorige eeuw. Ook toen was er, met Het Heilig Huisken, reeds horeca te vinden maar er was ook een hoedenwinkel, je kon er naar een kapsalon of inkopen doen in een zaadwinkel. Op de achtergrond in beide gevallen de torens van de Sint-Joriskerk, waarvan de rechter in een geval een stelling torst.

Wante portretteerde Mercier


In het archief van de Sint-Jorisparochie bevindt zich dit knappe portret van Désiré-Joseph Mercier (1851-1926), aartsbisschop van Mechelen van 1926 (kardinaal gecreëerd in 1927) tot aan zijn dood. Het portret werd vervaardigd door Ernest (tekenend met Ernst) Wante (1872-1960). Wante werd opgeleid aan de School voor Tekenkunst in Sint-Niklaas, de Koninklijke Academie in Antwerpen en aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen. In 1894 won hij de Godecharleprijs. Hij was lange tijd leraar aan de Antwerpse academie. Wante stelde tentoon in binnen- en buitenland. Hij schilderde landschappen en portretten, maar was vooral bekend voor zijn religieuze fresco’s. Muurdecoraties van hem zijn bewaard in kerken en colleges in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Shanghai.

Sint-Joris vanuit de lucht gezien

Met de komst van de drone is het aanbod aan luchtopnamen merkbaar gegroeid. Zo circuleren er op het wereldwijde web ook heel wat filmpjes waarin Antwerpen van bovenaf is te zien. Op het hieronder gelinkte filmpje is vanaf 1:27 ook onze Sint-Joris prominent in beeld:
https://www.youtube.com/watch?v=fJVN5TAuwgg

Afscheid van een beroemde parochiaan

Op vrijdag 22 oktober 1982 vond in de Sint-Joriskerk, in aanwezigheid van veel letterkundigen, de uitvaartmis van Maurice Gilliams plaats. Maurice Gilliams (1900-1982), die de laatste jaren van zijn leven in de Lange Gasthuisstraat woonde, was niet zomaar een parochiaan: hij maakte naam als dichter en schrijver. Hij schreef bundels als De flesch in zee en Het Maria-leven. Zijn roman Elias of Het gevecht met de nachtegalen is uitgegroeid tot een klassieker. In 1969 kreeg hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre. In 1980, het jaar ook waarin hij door Koning Boudewijn tot baron werd verheven, ontving hij (zie foto hieronder) de Prijs der Nederlandse Letteren uit handen van Koningin Beatrix.

Door scouts omringd


Processie ter ere van de beschermheilige van onze parochie. Het beeld van Sint-Joris wordt rondgedragen en begeleid door de scouts, vanuit de Begijnenvest de Louizastraat in. De opname werd gemaakt rond 1930.

Schets


Een in het midden van de negentiende eeuw door lithograaf J.B.J. Vandennest gedrukte schets van het voorfront van de Sint-Joriskerk. Het gebruik van Frans was toen nog iets vanzelfsprekender: Projet d’une nouvelle Eglise pour la Paroise de Saint Georges, à Anvers.

In vol ornaat


Een foto van drie priesters in vol ornaat. Van links naar rechts E.H. Willem Putzeys, pater Walther Wilfried De Moor en E.H. René Dockx (aalmoezenier van het Vincentius). De opname werd in de Sint-Joriskerk gemaakt, vermoedelijk rond 1975.

Portret van inwijder


Officieel portret van Engelbertus kardinaal Sterckx, de dertiende aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen. Hij werd gecreëerd door Paus Gregorius XVI. Op 5 september 1853, het was een maandag, wijdde hij de nieuwe Sint-Joriskerk in. Hij was toen zestig jaar. Een in 1836 door Pierre Joseph Grootaers vervaardigde buste van Sterckx bevindt zich in de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel.

Pastoors van de Sint-Jorisparochie


De geschiedenis van de Sint-Jorisparochie is lang. Reeds in de 12de eeuw was er op de plaats van de huidige kerk buiten de toenmalige stadswallen een eerste kapel toegewijd aan Sint-Joris. De oudste vermelding daarvan dateert van 1201. De oude kapel werd in 1304 tot parochiekerk gewijd. De namen van de eerste zielenherders zijn in de mist der tijden vergleden. Vanaf 1352 kennen we er. Hieronder een overzicht van onze pastoors door de eeuwen heen:

Gheeraerdt van Dermonde                   
1352-1354 (in die jaren vermeld)
Jan van Caloe        
1377-1387 (in die jaren vermeld)
Willem Muyl          
1397-1400 (in die jaren vermeld)
Eustachius Bloeyaert
1404-1448 (in die jaren vermeld)
Jan van Wieckevorst
1454 (in dat jaar vermeld)
Joannes de Pottere alias Figuli
1468-1477 (in die jaren vermeld)
Nychasius van der Voort
1484-1486
Jan de Pottere       
1487-1501 (in die jaren vermeld)
Christianus Blommaert
1501 (vermoedelijk)
Walterus Danckaerts
1502 (vermoedelijk)
Andres de Castillo
1503 (vermoedelijk)
Laurentius Sceelkens     
1504 (vermoedelijk)
Willem Beertrancs
1504 (in dat jaar vermeld)
Joannes de Mays
1529 (in dat jaar vermeld)
Joannes van Balen
1538-1547 (in die jaren vermeld)
Jan van Berckelaer
1549-1553 (in die jaren vermeld)
Joannes de Porta
1559
Hendrik Swinnen
1559-1560
Willem Hulselmans
1560-1561
Dierk de Jonge
1561-1566
Broer Claes
1566-1567
Dierk de Jonge (opnieuw)
1567-1571
Antoon Lammens
1571-1596
Valerius Hottenius
1597-1613
Hendrik van Tulden
1613-1617
Martinus Leunckens
1617-1627
Guillelmus Bolognino
1627-1644
Petrus van Hees
1644-1651
Arnoldus van den Rysbosch
1651-1654
Laurentius van Meeuwen
1654-1668
Jaconus Goyvaerts
1668-1701
Alexander Callebout       
1701-1730
Gaspar Wouters
1731-1736
Alexander Petermans     
1736-1788
Philippe Georgerie
1788-1798
Antoon Ooninckx
1798-1812
Henri Renders
1812-1825
Franciscus Solvyns
1825-1826
Joan Van Vaerenbergh
1826-1830
Joan De Bruyn
1830-1831
Joan Van Cauwenbergh
1831-1864

In 1853 wordt de huidige kerk ingewijd

Jan Janssens
1864-1874
Peter Lommen
1875-1887
Xavier Stienlet
1887-1903
Felix Stoops
1903-1925
August Thyssen
1925-1963
Willem Putzeys
1963-1978
Frans Veraart        
1978-2000
Paul Scheelen
2000-2015
Herman Augustijns
2015-

August Thyssen                                 1925-1963


Willem Putzeys                                 1963-1978


Frans Veraart                                    1978-2000


Paul Scheelen                                    2000-2015


Herman Augustijns                           2015-

Tijd voor kunst


Op zaterdag 23 februari 2019 werd de manifestatie Tijd voor Kunst op en om het Mechelseplein gehouden. De Sint-Joriskerk was een van de locaties die daaraan medewerking verleende. Een dag lang waren (zie foto’s hierboven en hieronder) in de kerk Kairos, Sangreal en Tímabundiđ Innblástur te zien, kunstwerken van studenten aan de Academies van Berchem en Hoboken.

1976


Links van de kerk was vroeger een binnenplaats die door een poort te bereiken was. In 1976 maakte die plaats voor de nieuwbouw die er ook nu nog te vinden is. Deze foto’s werden gemaakt tijdens het optrekken van het pand Mechelseplein 22a.

Postkaartfoto


In vroeger jaren was, zoals op deze postkaartfoto te zien is, rechts naast de kerk nog de naar haar vernoemde Varkensbeenhouwerij en charcuterie Sint-Joris van Charles Van Straeten te vinden.

Specialiteit


Aan de Schoenmarkt kon je vroeger bij de firma Govaers terecht voor waskaarsen, wierook, godslampolie en aanverwante artikelen. Men was er gespecialiseerd in waskaarsen voor Congo. Waarom er voor de Congo speciale waskaarsen waren is een vraag waarop het antwoord amper meer te achterhalen is….

Tien jaar geleden


Een sprongetje terug in de tijd: tien jaar geleden, op zondag 19 oktober 2008, keerde het beeld van Onze Lieve Vrouw van het Kasteel terug in de Sint-Joriskerk, om eindelijk weer een plaats te krijgen op de zuilvoet die speciaal voor het beeld ontworpen werd, uiteraard in de kapel van Onze Lieve Vrouw van het Kasteel. Lange tijd had het een provisoire plaats omdat de kerk volop in restauratie was. Het beeld kwam met Alva mee naar Antwerpen, en was mede daarom lang gehuld in een feestmantel van Spaanse makelij. De sculptuur werd met een kleine processie van de kapel van de Karmel aan Rosier naar de Sint-Joriskerk gebracht.

Goed kijken


Op de achtste verdieping van het gebouw van de voormalige Antwerpse Waterwerken aan de Mechelsesteenweg moet je richting noordwesten heel goed kijken waar de Sint-Joriskerk zich bevindt vermits ze wel weg lijkt te vallen tegen de politietoren op de Oudaan.

Zomer 1932


Sommige kinderen in de parochie werden wanneer het zo uitkwam parmantig uitgedost. Deze foto’s werden in juli 1932 gemaakt tijdens een feest (de aanleiding daartoe is in de mist der tijden vergleden) in de Kindertuin in de Bervoetstraat, waar door de kleintjes een stukje werd opgevoerd.

Vanuit de hoogte


Blikken op kerken gaan veelal van beneden naar boven. Daarom eens een aanblik van boven naar beneden. De foto is genomen vanuit het raam waartegenover Sint-Joris zijn zwaard fel laat glanzen.

58 mannelijke parochianen


Staatsiefoto van de Sint-Jorisafdeling van de Bond van het Heilig Hart, ergens in de twintiger jaren van de vorige eeuw genomen. Zo te zien poseerden de 58 leden, allen van het mannelijk geslacht, op de binnenplaats van een school.

De Sint-Jorisscouts


Een opname van de fier paraderende Sint-Jorisscouts. Gemaakt op de Meir, waar de tram destijds nog overheen reed. Het jaartal is niet exact bekend, maar de foto werd vermoedelijk gemaakt rond 1930.

1978

Pastoor Frans Veraart, bisschop Godfried Danneels, pater Walter De Moor en koster Raymond Schijvens tijdens de inzegeningsviering, in 1978, van eerstgenoemde. 

Momentopname

Natuurlijk gaat er nieuwbouw verrijzen, maar door de sloop van een pand in de Koninginnestraat is er voorlopig even zicht op de Sint-Joriskerk vanuit de Begijnenvest. Een momentopname dus.

Op tijd klaar

De renovatie en de aanleg van de vloerverwarming in de kerk waren zoals beloofd keurig voor Pasen 2017 afgerond. Omdat recent verleden óók verleden is bij dezen wat foto’s van de toestand in de Sint-Joris in de voorafgaande maanden, opdat niet vergeten wordt door wat voor een ‘rommeltijd’  de parochie moest. Sint-Joris stond al die tijd (net als de orgels natuurlijk) stofvrij ingepakt….