Dertiger jaren

Twee foto’s uit oude dozen. De zwart-witte opname dateert uit 1930. Toen bevond zich aan het Mechelseplein al een opticien. De andere betreft een postkaart, uitgegeven door de firma Nels (die er zoveel het licht deed zien). Die dateert uit 1938. Naast de kerk was destijds een varkensbeenhouwerij St. Joris gevestigd. Van de naam van de beenhouwer is alleen Ch. van S te lezen. Wellicht herinnert iemand zich nog de volledige naam?