In koper gedreven

Reeds snel na de Wapenstilstand van 11 november 1918 ontstond in de Sint-Jorisparochie het plan tot een gedenkteken ter ere van de in de Groote Oorlog gesneuvelde parochianen te komen. Dat werd voor het eerst besproken tijdens de vergadering van de kerkfabriek op 11 mei 1919. In de vergadering van 13 juli van dat jaar werd goedkeuring gehecht aan het ontwerp van bouwmeester M. de Montigny: een bas-reliĆ«f in koper en twee panelen in beeldhouwwerk met koperen platen, te vervaardigen in het bestaande houtwerk. De kosten: frs. 4100. Het gedenkteken werd plechtig ingewijd op zondag 13 februari 1921, om vijf uur ’s namiddags. De dag daarop vond een dienst plaats voor de zielen van de gesneuvelden.
Wij vereeren Uwe namen in eeuwige gedachtenis. We hebben geprobeerd over al die namen zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Van de ene vonden we al wat meer dan van de andere. Maar: hun namen blijven ons, in koper gedreven, herinneren aan de offers die velen tussen 1914 en 1918 hebben gebracht.