Veertien misdienaars

Een veertiental misdienaars, vermoedelijk gefotografeerd in de tuin van de pastorie. De foto is gedateerd September 1936. Het zou kunnen dat een van deze koorknapen nog in leven is. Wellicht vallen de namen nog te achterhalen?