Paul Van Eeckert Paul Van Eeckert (geboren in Turnhout op 11 februari 1897) sneuvelde op 14 oktober 1918 te Beythem, en werd in het overlijdensregister van de Sint-Jorisparochie (zoon van Edward Van Eeckert en Helena Janssens, Van Breestraat 12) ingeschreven op 24 december 1921, toen zijn lichaam werd overgebracht naar het kerkhof van Borgerhout.

Leo Van Coppenolle Leo Henri Stephane Van Coppenolle (brigadier OV 1916, 15 Artillerie / 3 Groep / 2 Bij 150) werd geboren in Antwerpen op 1 januari 1899 en stierf op 28 september 1918 in Boezinge, en werd bijgezet in de familiegrafkelder op de stedelijke begraafplaats van Antwerpen Kiel. Dat kerkhof werd later geruimd.

Gregoire Walhijn Gregoire Walhijn kwam op 9 oktober 1889 ter wereld in Antwerpen, en overleed op 27 december 1915 te Oude Kapelle.

Robert Jacobs Robert Dominiek Jacobs (territoriaal agent (korporaal OV, Kolonie (2 Jagers te Voet)) werd geboren op 11 januari 1895 in Antwerpen en stierf op 24 juli 1918 in Libenge (Congo).