Eucharistisch Congres

In 1890 vond het Eucharistisch Congres plaats te Antwerpen. In het kerkarchief bewaren we deze foto, die bij die gelegenheid werd gemaakt door A. Persoon, die toentertijd een fotografiezaak uitbaatte op de Meir. Tijdens dit Eucharistisch Congres vond op dezelfde Meir een mis in de openlucht plaats, tijdens dewelke kardinaal Petrus Lambertus Goossens, aartsbisschop van Mechelen, een menigte van 150.000 mensen zegende.