Een huwelijk in de Sint-Joris

Een huwelijk in de Sint-Joriskerk, gefotografeerd door iemand van de firma Lasters die gevestigd was aan de Mechelsesteenweg 109. Naar de mode te oordelen een opname uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Alleszins gemaakt vóór het Tweede Vaticaans Concilie, vermits de priester de mis nog opdraagt met zijn rug naar het volk.