Een van de oude foto’s in het Sint-Jorisarchief toont een processie, die vanuit de kerk noordwaarts trekt. Het is niet duidelijk wanneer deze opname werd gemaakt. Er zijn meerdere interessante foto’s bewaard gebleven van religieuze stoeten die vanuit de Sint-Joris vertrokken en door de parochie schreden. Met enige regelmaat zal hier zo’n foto worden geplaatst, met erbij de situatie zoals die nu is. In dit geval: hier zien we de Lange Gasthuisstraat. De torens van de kerk zijn links net niet te zien. De straat rechts is Oudaan.